I den djupa förvillelsen mörker

Idag drabbades jag av en djupt deprimerande upplevelse. Av en händelse råkade jag träffa på den gamle miljöpartisten Birger Schlaugs blogg där han häcklade Peter Eriksson och anklagade honom för att svika Mp-idealen beträffande kärnkraften, när han lämnade en dörr öppen för högst densamma, vad gäller motvärn mot den globala uppvärmningen.
De må väl ha sina åsikter för sig, men det skrämmande fanns i de kommentarer som skrivits till Birgers litania. Här är några lösrykta smakprov:
- Överger vi gröna det konsekventa nejet till atomkraften och det lika konsekventa nejet till konsumtionssamhället, har vi gett upp. Det är ju liksom grundpelare i vår politik som man inte tanklöst kan rubba på.
- Vi måste ju för fan sluta att konsumera som dårar!
- Jag tycker alla kärnkraftsförespråkare ska skriva på ett kontrakt där de lovar att de och deras kommande generationer ska ansvara för slutförvaringen av avfallet. Dom kan ju ha det i källaren.
- Avveckling av kärnkraften är en så otroligt viktig fråga för miljöpartiet - dess medlemmar och väljare så jag kan inte tänka mig någon framtida svängning i frågan.
- För övrigt bör det heta "atomkraft" om man är grön. Om inte annat för att markera sambandet mellan "atomkraft" och "atombomb".
- Skall partiet vara trovärdigt i kärnkraftfrågan får man inte släppa de gamla argumenten, inga av de problemen (uranbrytning, avfall, sårbarhet, olycksriks, terrormå) är lösta.

Av detta kan vi förstå att VfK, trots att svenskarna är bland de mest positiva till kärnkraft i världen, trots allt har en stor och viktig folkbildande uppgift att gripa sig an. De människor som befolkar miljöpartiet har inte lärt sig någonting på 30 år!


VfK/Bengt
Westinghouse ser tillväxt för kärnkraften

I sitt arbete med strategi för kommande insatser på marknaden ser Westinghouse Electric Co goda chanser till ökande affärer. Köpare från över 40 länder har kontaktat företaget angående utbyggnad av ny kärnkraft. En del branschanalytiker ser en möjlig utbyggnad globalt av upp till 200 reaktorer de närmaste 25 åren.
Tidigare i år har Westinghouse fått order på att, tillsammans med The Shaw Group, bygga fyra reaktorer i Georgia och South Carolina. Samma konstellation började förra året att bygga fyra reaktorer i Kina. Det är företagets reaktortyp AP1000 som är aktuell och som även är utvald teknologi för ytterligare ett tiotal föreslagna reaktorer i USA.
Westinghouse vill också poängtera att de nu hemtagna amerikanska orderna är de första i sitt slag sedan år 1978, året före reaktorhaveriet i Three Mile Island, då all utbyggnad i USA avbröts för lång tid. Efter trettio år tycks det nu vara tid för att avbryta detta moratorium.

VfK/Bengt

Tyskar vill ompröva avveckling av kärnkraften

En arbetsgrupp inom det tyska ekonomidepartementet föreslår att den tyska regeringen ska lämna politiken att avveckla kärnenergin och därmed bromsa elprisutvecklingen och förbättra skyddet för miljön. Den presenterade planen rekommenderar att man till en början ska öka drifttiden för reaktorerna från 32 till 40 år. En ändrad politik sägs vara ekologiskt och ekonomiskt riktig och nödvändig.

Politiskt bråk om kärnkraften pågår nu 13 månader före nästa parlamentsval. Regeringen är förbunden att stänga ned kärnkraften till år 2021 vilket också socialdemokraterna står bakom, men rikskansler Angela Merkel har nyligen talat för en ändring av politiken.


Enligt arbetsgruppens rapport skulle en nedstängning av Tysklands reaktorer betyda en fördubbling av elproduktionen baserad på fossilgas till 23 procent år 2020. Detta skulle i sin tur öka konsumenternas elkostnader med flera miljarder euro per år och samtidigt försvåra att uppnå målet för koldioxidutsläpp. De ökade vinsterna från kärnkraften föreslås kunna användas till forskning kring ny energiteknik och effektivare energianvändning.


Den nuvarande politiken lades av Gerhard Schröders regering år 2000 och förnyades av den nuvarande regeringskoalitionen år 2005. Rikskansler Merkel, tidigare miljöminister, har nu sagt att det är "fel att stänga reaktorer som är bland de säkraste i världen och att hon hoppas och tror att denna politk kan bli korrigerad".


Vfk/Bengt


Etanolbilen en miljöbov

Regeringen tänker nu anpassa definitionen av miljöbilen till kommande EU-regler, som väntas bli beslutade i april 2009. Sverige har hittills haft en unik lagstiftning om vad som får kallas miljöbilar som passar den svenska bilindustrin med en hög andel stora och motorstarka bilar. Genom att köra på E85 kan dessa bilar klassas som miljöbilar, trots att flera svenska "miljöbilar" släpper ut stora mängder koldioxid. 

Eu-kommissionens förslag innebär i korthet att miljöbilar klassas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut, inte efter bränsle eller val av teknik. Från början sattes målet till 120 gram koldioxid per kilometer redan från 2012, alltså långt under vad flera svenska miljöbilarna släpper ut. Motståndet har dock varit hårt, inte minst från Tyskland med BMW, Mercedes Benz och Porsche-ägda VW-koncernen. Därför väntas övergångsregler som ger tillverkare av stora bilar rimlig tid att ställa om, vilket kan bli en räddning för Volvo och Saab.

Sverige kan inte behålla egna regler för miljöbilsklassning eftersom EU-parlamentets beslut gäller hela unionen. EU har ändrat sin syn på etanol under det senaste året och tongångarna är idag mer negativa. Det beror dels på mycket höga kostnader för subventioner, dels på den allt hårdare miljökritiken. Ett antal rapporter om biobränslen har kommit de senaste åren som handlar om regnskogsskövling, jordförstöring och energikrävande processer som sammantaget kan ge större utsläpp av växthusgaser än bensin. Den senaste presenterades i förra veckan av Världsbanken, där det hävdas att biobränslen svarar för hela 70-75 procent av de ökade världsmarknadspriserna på mat. De främsta bovarna är USA och EU som satsar hårt på etanol ur majs och vete.

I juni gjorde DN en genomgång av alla då tillgängliga miljöbilar med undantag för gasbilar. Alla modeller som klarade gränsen 120 gram koldioxid per kilometer är småbilar med främst diesel- men även bensinmotorer. Ingen E85-bil kommer ens i närheten. De släpper ut från 167 till 251 gram per kilometer. De som förlorar mest på nya regler är ägare av E85-bilar som riskerar att se värdet på sina fordon sjunka kraftigt om inte regeringen kan ge generösa övergångsregler. Miljöbilarnas ekonomiska fördelar kan vara ett minne blott.

Ett första steg kan tas redan i år. Finansdepartementet har lagt ett förslag om att miljöbilar som köps från januari 2009 ska tvingas betala trängselskatt, medan dagens miljöbilar och alla som köps fram till sista december 2008 ska få behålla skattebefrielsen fram till utgången av 2012. Men miljöbilar som byter ägare 2009 - 2012 ska tvingas betala trängselskatt. Motivet är att miljöbilarna blivit så många att stockholmstrafiken snart kan vara tillbaka på samma nivå som före trängselskatten. Med liknande motiv har den socialdemokratiska ledningen i Göteborg dragit ned på möjligheterna att gratisparkera för miljöbilar.

Den plötsliga entusiasmen för laddbara elhybridbilar i regeringen ska ses mot det kommande miljöbilsförslaget. Man har insett att etanolbilarna inte är en bra lösning. För att leva upp till hårda utsläppskrav krävs andra alternativ och hybridbilar får dessutom godkänt av miljöorganisationerna.

I VfKs blogg skrev vi redan i november 2007: "Här i Sverige har planer på omfattande produktion av etanol av vete lagts på is efter årets kraftiga prishöjning på spannmål. Detta är ett bra beslut. Som det nu ser ut kommer vi att överinteckna förnybarheten både inom skogen och lantbruket. Om klimatförändringen dessutom riskerar att göra nu odlade landarealer obrukbara kan resultatet snabbt bli oreparabla skador på världens livsmedelsförsörjning,"

VfK/Bengt

Japan tar ansvar för klimatet

Japans premiärminister Yasuo Fukuda har deklarerat att år 2020 ska minst hälften av alla bilar som säljs i landet vara elhybridbilar eller drivas med annan klimatneutral teknik och under samma tid ska byggas nio kärnreaktorer för att minska risken för klimatförändringar. Fukudas regering har också godkänt en plan för att minska utsläpp av växthusgaser med 60 - 80 procent fram till år 2050. En del i planen är att i oktober starta ett program för handel av utsläppsrätter mellan företag.

Fukuda har gjort kampen mot global uppvärmning till en huvudfråga sedan han tillträdde i september förra året. Vid G8-mötet i början juli på den japanska ön Hokkaido uppmanade han världens övriga ledare att följa de japanska utsläppsmålen.

I nästa generation av motorfordon hoppas Japan kunna inkludera de som drivs med elektricitet, bränsleceller, ren diesel eller komprimerad fossilgas. Japan avser också att öka användningen av solenergi 10-faldigt till år 2020 och 40-faldigt till år 2030. Även utveckling av teknik för koldioxidinsamling och underjordslagring nämns som en del i planen för klimatbevarande insatser.


Det man kan konstatera från Fukudas deklaration är att de japanska ansträngningarna för att bekämpa klimatförändring ligger väl i framkant jämfört med de flesta andra länder samt att en fortsatt satsning på kärnkraft är en naturlig del i landets framtida energiförsörjning.

VfK/Bengt


RSS 2.0