Kärnkraft till Arabemiraten

Enligt rapporter i massmedia har ett sydkoreanskt konsortium vunnit ett kontrakt värt 40 miljarder dollar (knappt 300 miljarder kronor) för att bygga och driva fyra kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, uppger det emiratiska energidepartementet. Konsortiet består av de fyra bolagen Hyundai, Samsung, Doosan och Kepco. Kontraktet innebär Sydkoreas första export av kärnkraft och är dess hittills största byggprojekt utomlands.

Kärnteknisk utbyggnad i Mellanöstern, även i länder som Iran, Saudiarabien och Egypten, har väckt farhågor om en regional kapprustning. Men Förenade arabemiraten har lovat att importera allt kärnbränsle i stället för att själv anrika uran. Höganrikat uran kan användas till kärnvapen.

VfK/Bengt

Finskt deltagande i Gen IV-forskning

Den utveckling som rör teknologi, som med ett samlingsbegrepp benämns Gen IV-reaktorer, engagerar många länder och så även Finland. De olika reaktortyper som studeras har gemensamt att som bränsle kunna tillgodogöra mer än de klyvbara material som är användbara i termiska reaktorer. Aktinider från utbrännt konventionellt kärnbränsle liksom utarmat uran från anrikningsanläggningar blir möjliga att tillgodogöra för energiproduktion.

Flera finska högskolor deltar i projekt som omfattar utveckling av analys- och experimentmetoder inom områden som reaktorfysik, reaktordynamik, materialteknik, termohydraulik och flödesdynamik. Forskningen bedrivs inom de program som siktar på utveckling av uthållig energiförsörjning. Man beräknar att med nuvarande konsumtion räcker världens urantillgångar inom acceptabel kostnadsnivå högst ca 200 år och utbyggnad av nya reaktorer pågår dessutom i en ökande takt. Med en övergång till Gen IV-teknik inom de närmaste decennierna får man klyvbara material för tusentals år framåt.

Professor Riitta Kyrki-Rajamäki vid Lappeenranta tekniska högskola vill dock framhålla att många utmaningar återstår att bemästra för att den nya tekniken ska kunna användas med kompromisslösa krav på säkerheten. Dessa reaktorer avviker från nuvarande reaktorteknik på flera avgörande sätt och nya material kommer in i processerna. Finland kommer aktivt att medverka i de internationella projekt som nu bedrivs för att möjliggöra kommersiellt utnyttjande av den nya tekniken.

VfK/BengtVindkraften kan aldrig ersätta kärnkraften

Den som tror, att vi i Sverige kan byta kärnkraft mot vind eller annan intermittent kraftkälla såsom sol- eller vågkraft har inte tänkt eller saknar kunskap. Tack och lov har Alliansen markerat att kärnkraften stannar. Tyskland måste t ex bibehålla kolkraft som uppbackning av vindkraften.

Om kärnkraften stängdes skulle vi väl ha 45% vattenkraft, 40 % förnyelsebar intermittent (vind, sol, våg) och 15 % övrigt. I dag har den intermittenta kraften – främst vindkraft – en tillgänglighet på ca 23 %. För att täcka 40 % av vårt energibehov krävs därför 4 gånger så hög installerad effekt som kärnkraften eller 4 ggr 40 % av total erforderlig effekt, dvs 160 %. Tillsammans med vattenkraft och övrigt (60 %) blir det 220 %. Vi måste mer än dubbla installerad effekt i Sverige!

Det värsta är dock, att 40 % av vårt kraftbehov skulle täckas av intermittent kraft, som kommer och går. Frågan är, om ett sådant system över huvud kan startas. Betänk, att kraftbehovet skall täckas varje tiondels sekund hela året, annars kollapsar hela systemet och vi har en black out som den berömda i New York. I varje fall håller systemet aldrig den kritiska kallnatten i februari. Då är det vindstilla, ingen sol och vågkraftverken är infrusna.

(mp) måste ändra sig. Det har Greenpeace gjort.

VfK/Hans


Ökat samarbete Indien/Ryssland om kärnkraft

I ett möte mellan Indiens premiärminister Singh och Rysslands president Medvedev gjordes bekant att ett nytt avtal mellan länderna träffats om samarbete kring civil kärnkraft. Ryssland ska bygga "ett antal" reaktorer i Indien och ska också öka sin export av kärnbränsle till Indien.

Signh betecknar avtalet som ett stort steg framåt då avtalet förutom leveranser även inkluderar ett ökat samarbete med utveckling över hela det nukleära området. Chefen för den ryska kärnkraftsmyndigheten, Kiriyenko, uppskattar avtalets omfång till flera dussin miljarder US dollar och tillade att det kan röra sig om leveranser av upp till 12 nya reaktorer. Singh angav dock att fyra reaktorer är aktuella i ett första skede.

Indiens allt mer ökande energibehov till följd av industrialisering, befolkningstillväxt och ökad levnadsstandard är ett växande problem på grund av den stora andelen fossila bränslen i landets energibalans. Krav på minskade utsläpp av växthusgaser kan, om inget drastiskt görs, bli en olösbar ekvation i världens näst mest befolkningsrika land.

VfK/BengtKärnbränsle från Sverige till Sydafrika

Sydafrikas kraftbolag ESCOM har beställt kärnbränsle till en reaktor i Koeberg från Westinghouse bränslefabrik i Västerås. Tre omladdningsleveranser ska göras under åren 2011 till 2015. Värdet av leveranserna uppgår till 220 miljoner kronor.

Escom svarar för 95 procent av Sydafrikas elgenerering och har kört två reaktorer om vardera 965 MWe i Koeberg i 25 år. Westinghouse är sedan tidigare involverat i sydafrikansk kärnkraft och nukommer även västeråsfabriken att medverka.

VfK/BengtRSS 2.0