Toshiba tar reaktororder i USA

Toshiba meddelade i ett pressmeddelande på onsdagen att man vunnit kontrakt på två reaktoranläggningar i USA, planerade för kommersiell drift år 2016. Detta är första utlandsordern av detta slag för det japanska företaget och omfattar konstruktion, upphandling och uppförande av anläggningarna.
 

Enligt kontraktet ska två Advanced Boiling Water Reactors (ABWR) byggas i Texas, vilket blir de två första av denna typ i USA. Effekten blir 1 400 MWe per styck.

Toshiba som år 2006 köpte Westinghouse Electric från British Nuclear Fuels gör stora ansträngningar för att öka sin andel av kärnkraftmarknaden utanför Japan. Man ser fram emot att kunna etablera ABWR som ett av huvudalternativen för den amerikanska marknaden.


Det förtjänar också att påpekas att ABWR har flera likheter med den tidigare svenska reaktorkonstruktionen BWR80+, där man hämtat en del av konstruktionens grundegenskaper.

VfK/Bengt


Fortsatt stöd för svensk kärnkraft

En färsk opinionsmätning av svenskarnas syn på kärnkraften att sex av tio som lämnat svar föredrar utbyggnad av nya kärnkraftverk. En majoritet av såväl regeringspartiernas som socialdemokraternas sympatisörer ställer sig bakom regeringens nya linje i kärnkraftfrågan. Endast miljöpartiet och vänstern har en majoritet av motståndare.

Av resultatet av Synovates mätning, som omfattade 1 016 tillfrågade, kan man utläsa följande:

Bland miljöpartister och vänsterpartister har regeringen stöd av 42 resp 26 procent, medan det bland socialdemokraterna finns 57 procent som förespråkar förslaget. Hos regeringspartiernas sympatisörer finns stöd för förslaget hos 84 procent av moderaterna, 77 procent bland folkpartisterna, 64 procent bland centerpartisterna och 75 procent bland kristdemokraterna.

I de blocköverskridande överläggningar som nu startat är näringsministern, Maud Olofsson, hoppfull om att en överenskommelse ska kunna nås, som klart visar att Sverige vill ta en ledande roll ifråga om utbyggnad av klimatneutral energiproduktion inför de klimatförhandlingar som ska ske i Köpenhamn senare i år.

Vi i Vfk tycker det är bra att kärnkraften nu fått en plats i det sällskapet!

VfK/Bengt


Estland lägger plan för kärnkraftverk

Estlands regering kommer inom kort att fatta beslut om att bygga landets första kärnkraftverk. I en parlamentarisk studie har det statligt ägda kraftföretaget Eesti Energia angett sex tänkbara platser vid Finska viken för kraftverkets förläggning. Av dessa sägs Suur-Pakri och Keibu Bay vara bäst lämpade med hänsyn till behovet av kylvatten.

Det meddelas vidare att Eesti Energia har gått in i ett samarbete med USA om utveckling av ett fjärde generationens kärnkraftverk utrustad med med en IRIS (International Reactor Innovative and Secure) reaktor. En styrelsemedlem från bolaget säger att Estland kan komma att bygga ett kraftverk med två 335 MWe IRIS planerade för drift år 2019.

The International Reactor Innovative and Secure (IRIS) är en liten, avancerad lättvattenreaktor karaktäriserad av enkel uppbyggnad, hög säkerhet och god ekonomi.

VfK/Bengt


Ungern planerar för ny kärnkraft

I ett uttalande från ungerska regeringen säger premiärminister Ferenc Gyurcsany att man planerar en fördubbling av landets kärnkraftproduktion vid anläggningarna i Paks. Expansionen kräver dock parlamentets godkännande. Om godkännande ges kommer nya reaktorer att byggas i Paks.

Det befintliga kärnkraftverket ca 120 km söder om Budapest producerar för närvarande 2 000 MWe i fyra ryskbyggda reaktorer, vilket täcker 32 procent av landets elbehov, medan 34 procent kommer från gaseldade kraftverk och 18 procent från koleldade. Av återstoden täcks åtta procent med import och sju procent av förnybar energi.

I den planerade utbyggnaden av Ungerns genereringskapacitet ingår en stor del gaseldade kraftverk - bland annat ett i östra Ungern med en effekt av 2 400 MWe, trots att landet till 80 procent är beroende av gas importerad från Ryssland.


VfK/Bengt


Finlands sjätte, sjunde och åttonde

Före detta statsministern i Finland och nuvarande talesman i riksdagen Paavo Lipponen skulle ge tillstånd för alla de tre ansökningarna om nya kärnkraftverk förutsatt att alla villkoren är fyllda. Han tycker att Finland måste ha tillräckligt med kärnkraft för att man inte ska bli beroende av Sverige och Norge på den nordiska elmarknaden. Även elnätens integration med Estland och övriga Baltikum kräver reservkraft för eventuella krissituationer.

Regeringens mål är att Finland ska vara självförsörjande i elproduktionen. Lipponen tycker att Finland behöver en reaktor för industrins behov, en annan för att ersätta elimporten från Ryssland och en tredje för att ersätta Lovisas två reaktorer - som ska tas ur drift efter deras ekonomiska livslängd 2020 - med en ny.
Lipponen prisar speciellt TVOs ansökan men tycker att alla tre ska få blomma.

VfK/Tapani Graae

Energia 1(2009)


Vitryssland bygger kärnkraft

Enligt ett uttalande från den ryske ambassadören i Minsk kommer Ryssland att finansiera Vitrysslands första kärnkraftverk, som ska börja byggas senare i år. I uttalandet sägs att avtalet , som är värt motsvarande fem miljarder US-dollar, kommer att vara maximalt gynnsamt för Vitryssland. Leverantör blir det statsägda Atomstroiexport.

Kritiska röster hävdar att kraftverket kommer att göra Vitryssland än mer beroende av Moskva och miljöaktivister rasar över att anläggningen ska uppföras i ett populärt naturskyddsområde nära gränsen mot Litauen. Kraftverket beräknas vara i kommersiell drift år 2020.

Vitryssland är idag starkt beroende av billig olja och gas från Ryssland och det nya kraftverket beräknas kunna täcka en tredjedel av energibehovet hos landets 10 miljoner människor.


VfK/Bengt


En historisk uppgörelse om energi och klimat

Idag presenterade Alliansregeringen en samlad och gemensam överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. Detta är en historisk och unik överenskommelse som löser upp den låsning kring energipolitiken som funnits i Sverige över 30 år.

Överenskommelsen innebär en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor. Den sätter tydliga mål och föreslår verkningsfulla åtgärder för att stimulera framväxten av förnybara energikällor. Målet är att ge den svenska elförsörjningen ett tredje ben, som kompletterar kärnkraft och vattenkraft.


Den öppnar också för att befintliga reaktorer som fasas ut kan ersättas med nya reaktorer. Detta gäller för överskådlig framtid men sätter ett tak på tio reaktorer. Det handlar inte om att fatta politiska beslut om att ersätta reaktorer eller att använda skattemedel, utan om att möjliggöra för kommersiella aktörer att ersätta när nuvarande reaktorer behöver fasas ut. Nybyggnadsförbudet för kärnkraft kommer alltså att avskaffas.

VfK/Bengt


Siemens förhandlar med Rosatom

Tyska Siemens och ryska Rosatom med sitt Atomenergoprom har börjat  förhandla om samarbete. Förra veckan meddelade Siemens att det slutar samarbetet med franska Areva eftersom Siemens inte kunde påverka det gemensamma bolagets verksamhet. Siemjens kanske blir en storägare av Atomenergoprom. I tisdags träffade Siemens´ styrelse permiärminister Putin.

Tidigare har Siemens framhållit EPR som de utvecklat tillsammans med Areva. Nu säger Siemens att den ryska kärnkrafttekniken är bäst och säkrast i världen. Kommer ryssarna och tyskarna överens kan vi också vänta deras anbud till den finska kärnkraftmarknaden.

VfK/Tapani

Fortum in i kampen om mera kärnkraft

Nu har också Fortum som väntat gett sig in i kampen om att få bygga ytterligare ett kärnkraftverk i Finland. Företaget lämnade in sin ansökan hos Näringsministeriet idag . Därmed har regeringen tre ansökningar att ta ställning till.

Fortum vill enligt ansökan bygga sitt nya kärnkraftverk i Lovisa, där bolaget redan har två kraftverk i drift. Om byggarbeten börjas år 2013 skulle det nya verket idriftsättas 2020. Effekten ska vara 1000-1800 MW samt fjärrvärme till huvudstadsregionen. och kostnaderna 4-6 miljarder euro. Investeringen skulle ge 21 000 manårs arbete och den planerade drifttiden är minst 60 år. Just nu finns det fem likvärdiga leverantörer, varav Areva är en, trots problemen i Olkiluoto.

Hos Näringsministeriet ligger redan TVO:s ansökan om att få bygga ytterligare en fjärde reaktor i Olkiluoto, Olkiluoto 5, Euraåminne och nykomlingen Fennovoimas ansökan om att få bygga ett kärnkraftverk antingen i Strömfors, Pyhäjoki eller Simo. Näringsministeriet börjar behandla ansökningarna  omedelbart och regeringen får ta ställning till dem i höst. Meningen är att den sittande riksdagen ska hinna fatta beslut i frågan.

Kombinerad produktion av el och fjärrvarme flekterar kanske den hårda konkurrensen mellan de tre finska kärnkarftbolag: TVO, Fortum och Fennovoima.

VfK/Tapani

AREVA säljer reaktorer i Indien

Areva har idag gjort principavtal med Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) om leverans av två till sex EPR -kärnkraftverk; samma typ som Olkiluoto 3. Förläggningsplatsen ska vara Jaitapur i delstaten Maharashtra i västra Indien. Indien har i dag 17 kärnkraftverk.

Fint att Indien kommer loss från ryssarna.

VfK/Tapani

På väg mot en ny energipolitik

Efter KDs senaste inspel i regeringsalliansens energipolitiska diskussioner kan nu skönjas ett embryo till en ny svensk energipolitik. Även centerpartiet rör sig i små steg mot en modern syn på energipolitken.
Enligt en motion till partistämman i vår bör Centerpartiet inte längre verka för en utfasning - utan överväga att bygga nya kärnkraftverk. Om man accepterar den kärnkraft vi har i dag borde man ju rimligtvis kunna tänka sig att acceptera nya kraftverk där säkerheten och effektiviteten är enormt mycket större, enligt motionären.

Enighet inom regeringen är således nu inom räckhåll. Men en långsiktigt stabil syn på energipolitiken kräver att även den rödgröna oppositionen kan ta de steg som löser dem från den 1970-talsgrundade förlamning som förvandlat Sverige från världsledande till efterblivet ifråga om kärmkraften. (S)-partiets framtoning vid framtidsdagarna i Västerås ingav dessvärre föga hopp om någon snar förbättring. Det finns emellertid en rad starka krafter inom den socialdemokratiska väljarbasen som önskar en förändring även inom detta parti. Dessa förtjänar allt stöd och uppmuntran.

Det finns följaktligen uppgifter att ta itu med. Fortsatt saklig information om kärnkraftens fördelar och kraftfullt bemötande av de myter som antikärnkraftlobbyn driver, är tillräckligt för att hålla oss fullt sysselsatta de närmaste åren.

VfK/Bengt

RSS 2.0