Indien vill öka kärnkraften

Asien fortsätter att vara den expansiva regionen för kärnkraft i världen. Det statliga kraftbolaget Nuclear Power Corp i Indien förhandlar nu med GE/Hitachi Nuclear Energy om uppförande av sex reaktorer. Inom kort kommer de att inleda förhandlingar med Westinghouse Electric Co om ytterligare sex reaktorer.

Med GE/Hitachi förhandlar man om reaktorer med en effekt om vardera 1 350 MWe och de kommande förhandlingarna med Westinghouse ska avse reaktorer med en effekt på 1 154 MWe. Totalt vill alltså Indien expandera sin kärnkraftsflotta med ca 15 000 MWe vilket är ungefär 70 procent mera än all svensk kärnkraft av idag. De flesta av dagens indiska reaktorer är av mindre storlek och av äldre datum. Totalt är de 19 till antalet och ger drygt 4 000 MWe tillsammans.

VfK/Bengt


Valseger för kärnkraft

Resultatet av riksdagsvalet har nu undanröjt det akuta politiska hotet mot kärnkraftens förnyelse i Sverige. Vi måste dock vara noga med att komma ihåg att det inte därmed finns några beslut om nybyggnad. Det som finns är möjlighet för den som vill, och som kan skaffa fram pengar, att begära tillstånd för att ersätta någon av de gamla reaktorerna.

I praktiken torde detta betyda att man tidigast år 2015 kan räkna med att någon sätter spaden i jorden för ett nybygge. Det betyder också att detta projekt i så fall kommer att innehålla en Gen III-reaktor - likande den som är under byggnad i Finland.

Framtidens reaktorer, som benämns Gen IV, och som kommer att kunna drivas med bränsle som upparbetats från dagens använda reaktorbränsle, ligger fortfarande i en tidig utveckling. Eftersom Sverige knappast är i ett läge för att vara Gen IV-pionjär, så får vi nog räkna med att det tar åtminstone 15 - 20 år innan vi får se ett Gen IV-bygge påbörjas i Sverige.

VfK/Bengt

Elproduktionens olycksfallsrisker

En studie av hur större olyckor (> än 5 dödsfall) påverkar riskerna med olika slags energiproduktion har publicerats i OECD/NEA Red book, år 2010. Analysen baseras på en databas framtagen av det schweiziska Paul Scherrer-institutet. Följande tabell visar antal olyckor, antal dödsfall och dödsfall per GWår producerad elkraft. Statistiken avser tiden från år 1969 till år 2000.

 

Inom OECD-länder

Utom OECD-länder

Energislag

Antal

olyckor

Antal

dödsfall

Dödsfall

per GWår

Antal

olyckor

Antal

dödsfall

Dödsfall

per GWår

Kol

75

2 259

0,157

1 044

18 017

0,597

Kol (Kina

1994 – 99)

 

 

 

819

11 334

6,169

Kol (utom Kina)

 

 

 

102

4 831

0,597

Olja

165

3 713

0,132

232

16 505

0,897

Naturgas

90

1 043

0,085

45

1 000

0,011

LPG

59

1 905

1,957

46

2 016

14,896

Vattenkraft

1

14

0,003

10

29 924

10,285

Kärnkraft

0

0

-

1

31

0,048

Totalt

390

8 934

 

1 480

72 324

 


Det ska noteras att man endast tagit med direkta dödsfall vad gäller Tjernobylolyckan, samt arr vattenkraften utanför OECD beslastas med en dammolycka i Banqiao/Shimantan i Kina år 1975 med närmare 30 000 dödade.

VfK/Bengt

Kuwait planerar för kärnkraft

Kuwait är det fjärde arabiska landet att tillkännage ett kärnkraftsprogram och tänker sig att bygga fyra kärnreaktorer under de kommande 12 åren. Planen omfattar uppförande av fyra 1.000 megawatt reaktorer fram till år 2022 och byggstart kan komma redan i början av nästa år.

Omplanen sätts i verket skulle detta göra Kuwait, världens fjärde största oljeexportör, också till den fjärde arabiska staten att tillkännage planer på att bygga kärnreaktorer för energiproduktion, efter Egypten, Jordanien och Saudiarabien.

Kuwait har en tillväxt i energiförbrukningen på omkring sju procent per år och måste göra något åt sitt stora oljeberoende. En analys visar att kärnkraft är lönsam så länge oljepriset är över 45 - 50 USD per fat, men det återstår att utreda hur kärnenergin kan passas in i energimixen i Kuwait för de nästkommande 20 åren.

I april undertecknade Kuwait ett avtal om kärntekniskt samarbete med Frankrike och den här veckan undertecknade man ett ytterligare samarbetsavtal med Japan för att på lång sikt öka Kuwaits nukleära kapacitet. 

De oljeexporterande länder har ett eget intresse att hitta alternativa energikällor för att maximera sin oljeexport. Genom att investera i alternativa energikällor nu, hoppas på att se ökade vinster i oljeexporten i framtiden.

VfK/Bengt

Tyskland på rätt väg

Den tyska regeringen har nu efter en längre tid av förhandlingar lyckats enas om ett förslag om förlängning av de tyska kärnreaktorernas drifttid. Atomlagen ändras så att reaktorerna får drivas längre och producera mer. De äldre får åtta, de yngre fjorton års förlängd drifttid. I gengäld ska kraftbolagen satsa miljardbelopp på förnybar energi och dessutom betala en kärnbränsleskatt på 2,3 miljarder euro per år.

Det nu lagda förslaget har tydliga likheter med det som den svenska regering fick riksdagens gehör för tidigare i år. En viktig skillnad är dock att i Tyskland kommer det fortfarande att finnas förbud mot uppförande av nya reaktorer.

Sista ordet är dock ännu inte sagt. Uppgörelsen i koalitionen ska formellt beslutas den 28 september när regeringen lägger fram lagförslag om driftstider, nya säkerhetsstandarder och avgifter öronmärkta för grön energi. I förbundsdagen har regeringen en klar majoritet och lagförslagen väntas bli godkända redan i oktober. Ett osäkerhetsmoment är förbundsrådet, parlamentets delstatskammare, där för närvarande 9 av 16 delstater är kritiska. Förbundsrådet väntas inte kunna stoppa lagstiftningen men kan förhala den.

VfK/Bengt

RSS 2.0