Är kärnkraften tillräckligt säker?

Rubrikens fråga ställdes av FNs generalsekreterare Ban Ki-moon vid en konferens i Kiev inför 25-årsdagen av olyckan i Tjernobyl. Reportage från konferensen finns under länken http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5j2lvtSUh00bV9CZ-ykhAYce5xUsw?docId=7b1b0ae37b2c4019ab2994530e6e0a62

Frågan är betydligt mera komplex än vad den ser ut att vara. Vad som är 'tillräckligt säkert' och vem som ska avgöra detta är i första hand en social och filosofisk fråga och kan ha ett stort spektrum av olika svar. Ur ett cost-benefit-perspektiv bör svaret bli att säkerheten är tillräcklig så länge som olägenheten av annan energiproduktion av motsvarande kvantitet överskrider den som kärnkraften orsakar.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan vi konstatera att världen passerat 'the point of no return' när kärnkraften idag svarar för en sjättedel av den globala elförsörjningen. Med för handen varande planer på utbyggnad av nya kärnreaktorer beräknas kärnkraften hålla minst denna andel under överskådlig tid.

Mot denna bakgrund är det motiverat att såväl regeringar som förträdare för industrin tar till sig de uttalande som Ban Ki-moon och även IAEA-chefen Yukiya Amano gjorde vid konferensen. Kärnkraften är idag en etablerad del av världssamhället och måste liksom all annan verksamhet kunna uppfattas av samhällets medlemmar som en naturlig del av tillvaron.

VfK/Bengt

Världens nukleära kapacitet

Rapporteringen om kärnkraft har under den senaste månaden helt dominerats av de japanska problemen i Fukushima. Nedanstående resurser för elproduktion har det därför inte funnits mycket utrymme för.


 Reaktorer i drift
  Land Kontinent Elproduktion-
Total MW(e)
Antal reaktorer
         
1 United States North America 100,683 104
2 France Europe 63,130 58
3 Japan Asia 46,823 54 (inkl sex nu avställda reaktorer i  Fukushima)
4 Russia Asia / Europe 22,693 32
5 South Korea Asia 17,705 20
6 India Asia 4,189 19
6 United Kingdom Europe 10,137 19
8 Canada North America 12,569 18
9 Germany Europe 20,490 17
10 Ukraine Europe 13,107 15
11 China Asia 8,438 11
12 Sweden Europe 9,303 10
13 Spain Europe 7,516 8
14 Belgium Europe 5,943 7
15 Czech Republic Europe 3,678 6
15 Taiwan Asia 4,980 6
17 Switzerland Europe 3,238 5
18 Finland Europe 2,696 4
18 Hungary Europe 1,889 4
18 Slovakia Europe 1,762 4
19 Argentina South America 935 2
19 Brazil South America 1,884 2
19 Bulgaria Europe 1,906 2
19 Mexico North America 1,300 2
19 Pakistan Asia 425 2
19 Romania Europe 1,300 2
19 South Africa Africa 1,800 2
28 Armenia Asia / Europe 375 1
28 Netherlands Europe 487 1
28 Slovenia Europe 666 1
  World Total:   372,047 438

Reaktorer under byggnad

Land Kontinent Elproduktion-
Totalt MW(e)
Antal reaktorer 
       
China Asia 23,620 23
Russia Asia / Europe 7,131 9
South Korea Asia 6,520 6
India Asia 2,506 4
Bulgaria Europe 1,906 2
Slovakia Europe 782 2
Taiwan Asia 2,600 2
Ukraine Europe 1,900 2
Argentina South America 692 1
Brazil South America 1,245 1
Finland Europe 1,600 1
France Europe 1,600 1
Iran Asia 915 1
Japan Asia 1,325 1
Pakistan Asia 300 1
United States North America 1,165 1
World Total:   55,807 58

Källa: IAEA

VfK/Bengt

Kärnkraft vs vindkraft

Följande beräkning från England illustrerar en intressant jämförelse.

Enligt David Mackay, fysiker vid Universitetet i Cambridge, behövs det 2 000 vindturbiner för att ersätta produktionen i den engelska reaktorn Sizewell B, som har en effekt på 1 188 MWe. Den samlade effekten av de nu i drift varande reaktorerna i Europa är 133 191 MWe, vilket motsvarar ca 112 Sizewell B. Av detta följer att en ersättning av Europas kärnkraft med vindkraft kräver utbyggnad av 224 000 vindturbiner.

Jämt fördelade över kontinenten blir avståndet ca sju kilometer mellan varje vindkraftverk från Portugal till Uralbergen. Detta skulle onekligen ge en ny profil åt gamla Europa.

VfK/BengtRSS 2.0