Nya steg i Finland


Olkiluoto 4


TVO har idag beslutat att starta förberedelserna för OL 4. Alla nuvarande aktieägare (
EPV Energia, Fortum, Karhu Voima, Kemira, Mankala  och Pohjolan Voima) har bundit sig att finansiera denna fas. Förberedelserna uppskattas kosta högst 300 milj euro.

Enligt statsrådets principbeslut ska bygglov sökas senast 2015. Enligt TVO ska OL4 vara i drift redan 2020. Drifttiden uppskattas till 60 år.

Följande anläggningstyper kan bli aktuella:


ABWR,       Toshiba       1600 MWe

ESBWR GE Hitachi        1600 MWe

APR 1400   Korea Hydro & Nuclear Power 1400 MWe

APWR        Mitsubishi    1700 MWe

EPR           Areva          1700 MWe


Enligt Westinghouse kan det bli mycket arbete i Västerås om Toshiba får beställningen; bl a ett 10-års servicekontrakt!

Vi får väl se om japanska eller koreanska ska bli ett nytt språk i Olkiluoto.


VfK/Tapani


RSS 2.0