Ryssland - en kärnkraftsupermakt?

Ryssland har på senare år drivit en allt större expansion av kärnkraften både inom landet och internationellt. Svenska FOI har i en rapport (Russia´s Nuclear Energy Expansion) försökt besvara en rad frågor kring detta.

Studien visar att kärnkraft kommer att spela en allt större roll i den ryska energiförsörjningen, men gas och kol kommer fortfarande vara de viktigaste bränslena i el-genereringen fram till 2030. Kärnkraften är speciellt viktig för elförsörjningen i Europeiska Ryssland och för att man ska kunna frigöra mer gas för export. Ett 20-tal nya reaktorer är under byggnad eller planeras fram till 2030.

Rysslands exporterar kärnkraftverk till bl a Indien, Iran, Kina och Turkiet där man varit framgångsrik i att få kontrakt i konkurrens med västliga tillverkare. Ett tiotal kärnkraftverk är kontrakterade och Ryssland förhandlar 2010 om ytterligare lika många.

Ryssland försörjer alla de kärnkraftverk man har byggt utomlands med bränsle och tar även tillbaka det använda kärnbränslet för förvaring och återvinning. Anrikningsteknologi och anrikningsanläggningar, kan användas i militärt syfte, och genom att erbjuda färdigt kärnbränsle och återvinning minskar Ryssland spridningsriskerna.

Ryssland har ansenliga urantillgångar i form av naturligt uran, stora lager av låganrikat och höganrikat uran och exporterar kärnbränsle över hela världen. Ryssland har också visat stort intresse för att köpa urangruvor och uran utomlands.

Kärnkraftsindustrin har en hel del kapacitetsproblem, vilket kommer att orsaka förseningar, men det är sannolikt att dessa problem kommer att lösas under det närmaste decenniet.

VfK/Bengt

Källa: Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI


Kärnkraftens renässans i USA

Westinghouse tryckvattenreaktor modell AP1000 är förstahandsval för de amerikanska kraftbolagens planerade utbyggnad av 14 nya reaktorer i USA. Myndighetsgranskningen av AP1000 är i sitt slutskede och om inget oväntat tillstöter beräknar USNRC kunna utfärda byggnadslicens i slutet av innevarande år.

Då kan myndigheten samtidigt ge byggnadstillstånd till de kraftbolag som är först i kön. Dessa är Southern Co som planerar två nya reaktorer vid Vogtle i Georgia och SCANA Corp som vill bygga två nya reaktorer vid Summer i South Carolina. I båda fallen har företagen säkrad finansiering av projekten.

Detta är de konkreta tecknen på att synen på kärnkraften vänt i USA, som på senare år blivit allt mera importberoende för sin energiförsörjning. Efter de mer än 30 år som gått sedan det senast lades en reaktorbeställning i USA ser nu en ny epok för kärnkraften ut att bli verklighet.

VfK/Bengt

RSS 2.0