Problem i Storbritannien

En av världens pionjärer på användning av kärnkraft för elproduktion har fått problem. Landet behöver stor utbyggnad av nya kraftverk för att inom de närmaste decennierna ersätta en rad åldrande, koleldade kraftverk och nu har en kommitté inom brittiska parlamentet börjat hysa tvivel om att det finns tillräcklig kapacitet av leverantörer av dessa anläggningar.

Energikommittén är skeptisk till att planerna på driftsättning av två reaktorer per år under åren 2020 - 25 går att genomföra. Man har också invändningar mot att den pågående planeringen klarar att förlägga tolv nya reaktorer på rätt plats för inkoppling till elnätet. Till detta kommer en oro om att regeringen har för litet inflytande över kommande investeringar och befarar att landet kan bli "dödligt fossilberoende" genom att allt för många gaseldade kraftverk kommer att byggas.

Ett problem som kraftindustrin emellertid förra månaden fick regeringens gehör för är täckningen av ökande elpriser som en massiv utbyggnad av ny kärnkraft och förnybar energi kommer att medföra. För den brittiske elkonsumenten är sannolikt detta ändå egalt eftersom avgifter för växthusgaser från de gamla kolkraftverken annars istället skulle få en liknande effekt på elpriset.

VfK/Bengt

Kärnkraftavtal mellan Ryssland och USA

Ett sedan länge väntat avtal undertecknades förra veckan av Ryssland och USA, vilket ger amerikanska företag mäjlighet att sälja reaktorer och nukleärt material till Ryssland. Samarbetsavtalet kom till stånd efter en tids diplomatisk aktivitet.

Avtalet, också känt som ett 123-avtal, stärker de strävande som finns kring ickespridning av nukleär teknik för vapenbruk. Det kommer också att underlätta för amerikanska och ryska företag att "utveckla nya kommersiella möjligheter att producera renare och säkrare kärnteknik", enligt Beyria vid USAs moskvaambassad.

Avtalet var undertecknat redan 2008, men lades på is av president Bush. President Obama har slutfört avtalet efter att i slutet av förra året ha drivet igenom raticifieringen av ett nytt avtal för reducering av kärnvapen, känt under benämningen "the new START".

VfK/Bengt


Kraftig expansion i Kina

I ett uttalande har Kinas talesman i energifrågor, Zhang Guobao, meddelat att landet fram till år 2015 kommer att bygga ut kärnkraften med 38 000 MWe, samtidigt som vattenkraften ökas med 140 000 MWe.

I sitt uttalande gjorde han inga prognoser för vindkraften, men sade att nya storskaliga vindkraftfarmer kommer att byggas i bland annat provinserna Inre Mongoliet och Gansu.

Med denna utbyggnad kommer Kina att närma sig Frankrike och Japan som de största kärkraftländer efter USA i världen.

VfK/BengtRSS 2.0