Bättre kärnkraft i Finland?

Ända sedan start har den finska kärnkraften varje år visat bättre tillgänglighet än den svenska. Vid ett seminarium nyligen lades korten på bordet.

I Finland har ingenjörerna och inte ekonomerna fått bestämma. Det har bland annat inneburit att man i Finland behållit ett stort, strategiskt reservdelslager för att snabbt kunna byta ut delar som fungerar mindre bra. I stället för att göra reparationer under tidspress har man snabbt kunnat byta ut hela komponenter. De utbytta komponenterna renoveras och läggs i lager för att finnas i beredskap.

I Finland har man också satsat på egen personal för att kunna ha full kontroll vid revisionerna, ändringarna och effekthöjningarna – och god beredskap för oförutsedda händelser. Under det stora moderniseringsarbetet vid TVO mellan 1990 och 1995 gjorde man en medveten satsning på nytt, yngre folk som placerades in i modernisteringsarbetet för att sedan komma ut som veteraner.

Det är kanske dags för den svenska kärnkraftsindustrin att ta lärdom av "lillebror", som dessutom ser ut att växa ikapp vad gäller installerad effekt.

VfK/Bengt

Aktivitet i Finland

Fennovoima Oy har nu begärt offerter för sitt första kärnkraftverk från AREVA (EPR 1700 MW) och Toshiba (BWR 1600 MW). Kerena (BWR 1250 MW) som tidigare varit med i diskussionen har fallit bort.

Valet av leverantören ska ske år 2012 - 2013 och kommersiell drift planeras börja år 2020. Priset beräknas vara av storleksordningen fyra miljarder euro.

VfK/Tapani

RSS 2.0