Olika syn på kärnkraften

Saudiarabien planerar att satsa motsvarande över 100 miljarder US dollars på att bygga 16 nya kärnreaktorer fram till år 2030, enligt en rapport i tidningen Arab News.

De två första reaktorerna räknar man med att kunna ta i bruk om tio år. Kungadömet har som mål att en femtedel av landets energibehov långsiktigt ska täckas med kärnkraft. Landets energikonsumtion väntas öka med 7-8 procent per år under de kommande tio åren.

Saudiarabiens grannland Förenade Arabemiraten undertecknade 2009 ett avtal med ett sydkoreanskt bolag om uppfötande av fyra kärnkraftverk.

Beskedet från Saudiarabien kommer samtidigt som den gröninfluerade regeringen i Tyskland beslutat att återgå till den gamla socialdemokratiska planen om tvångsavveckling av samtliga landets reaktorer. Det är uppseendeväckande att ett av Europas mest fossilbränsleberoende länder väljer denna väg samtidigt som världens oljerikaste land går åt rakt motsatt håll.

VfK/Bengt


RSS 2.0