Rosatom Overseas

För några år sedan ville Siemens bryta sig ut från samarbetet med AREVA på grund av ömsesidiga problem och börja samarbeta med ryska Rosatom i stället.  Det lär ha varit en hel del byråkratiska problem. Sedan kom Fukushima och Tysklands 'Nein till kärnkraft'.

Finska kärnsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Jukka Laaksonen gick  i  pension nu vid månadsskiftet och började i stället arbeta för rysk kärnkraft  internationellt. Han utnämndes till VVD för det statliga ryska kärnkraftbolaget Rosatom Overseas som är grundat för att lobba för rysk kärnkraftteknologi internationellt. Rosatom Overseas tillhör det ryska statliga bolaget Rosatom. Ryssland vill kraftigt öka sin export av kärnkraft och kärnkraftteknologi.

Jukka Laaksonen kommer att vara ansvarig för teknik samt nationell och internationell säkerhet för utländska projekt. De första projekten lär finnas i Baltikum, Tjeckien och Polen.

Uppenbarligen var Jukka Laaksones anställning en Lottovinst för Rosatom, som haft trovärdighetsproblem.

Undrar hur Toshiba och AREVA kommer att reagera på detta?

VfK/Tapani 


RSS 2.0