Kärnkraft i Litauen

Uppförande av en ny kärnreaktor i Visaginas har nu med bred marginal (66 % för, 11 % emot) godkänts av Litauens parlament. Samtidigt godkändes ett koncessionsavtal med den japanska leverantören Hitachi. EU-kommissionen har också deklarerat en positiv inställning till projektet.

Källa: FORATOM e-bulletin, maj 2012

VfK/Bengt

RSS 2.0