Olkiluoto 4 - Finlands sjunde

TVO har nu begärt offerter för sin fjärde reaktor från följande fem reaktorbolag till början av 2013:

AREVA                                        EPR

GE Hitachi                                    ESBWR

Korea Hydro&Nuclear                    APR 1400

Mitsubishi                                    APWR

Toshiba                                       ABWR


Därmed får vi dubbla chanser att få i alla fall delar av BWR 90+ tillbaks till Europa. Någonting som vi förlorade för tjugo år sedan, egentligen på grund av vår egen politiska arrogans. Blir det Toshiba till Fennovoima och/eller TVO kommer det att bli många finska euro till Västerås.

VfK/Tapani


Forsmark 1 och 2 kan drivas säkert

Minst var tionde år ska kärnkraftverken göra en helhetsbedömning av sina reaktorer ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar sedan kärnkraftverkens bedömningar.

Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat den bedömning som Forsmark kraftgrupp AB gjort för Forsmark 1 och 2. Granskningen visar att Forsmarks Kraftgrupp AB  har förutsättningar att driva anläggningarna vidare på ett säkert sätt under de 10 kommande åren förutsatt att företaget åtgärdar de förbättringsbehov som såväl bolaget som Strålsäkerhetsmyndighet har identifierat i sina respektive bedömningar.

Myndigheten bedömer också att Forsmark har gjort en bra redovisning och genomgång av den kravbild som gäller och hur kraven uppfylls. Men granskningen visar också på brister. Till exempel bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att kraven på analyser av det fysiska skyddet, det vill säga hur väl reaktorerna står emot angrepp, inte är helt uppfyllda. I likhet med landets övriga kärnkraftverk uppfyller Forsmark inte heller fullt ut de krav på säkerhetsmoderniseringar som ställs i myndighetens föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer. Moderniseringarna genomförs istället enligt en övergångsplan som ska vara genomförd år 2013. Planen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

VfK/Bengt


Progressivt i Finland

TVOs produktion under 2011 blev 14,2 TWh med genomsnittlig tillgänglighet på 92,8% (TVI I 94,8%, TVO II 90,9%). Detta motsvarar ca 17% av Finlands elgenerering.

Efter avställningarna har båda enheterna nu den nominella effekten 880 MW vilket är 20 MW mer än tidigare.

På länken http://www.tvo.fi/www/page/3383/  kan man se läget på TVO III. Ny bild varje vecka.

Talvivaara Mining Company (fd Outokumpu) har fått  tillstånd från statsrådet att utvinna uran från egen malm som sidoprodukt till nickel.

VfK/Tapani


RSS 2.0