Reaktorer på bättringsvägen

I pressmeddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten kan vi nu läsa följande:

2011 har varit ett driftmässigt lugnt år vid Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre kärnkraftsreaktorer, och strålsäkerheten har inte utmanats. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin samlade strålsäkerhetsvärdering för Forsmark 2011.

Strålsäkerhetsmyndigheten har också granskat Ringhals AB:s redovisning av sitt åtgärdsprogram för att förbättra säkerheten. Myndighetens bedömning är att Ringhals AB har utvecklats i positiv riktning. Den särskilda tillsynen kvarstår dock.

Låt oss nu hoppas att denna trend blir bestående!

VfK/Bengt

RSS 2.0