Gemensamma regler för förvaring av kärnavfall

I ett förslag från EU-kommissionen uppmanas nu medlemsländerna att ställa upp gemensamma regler för slutförvaring av radioaktivt avfall. Det föreslås att medlemsländerna ska göra upp nationella handlingsprogram inom fyra år från de nya reglernas tillkomst, och att dessa ska innehålla detaljerade planer för konstruktion och underhåll av slutförvaringsplatser tillsammans med tidsplaner och en redovisning av de projekterade kostnaderna som förutses. Dessa nationella program ska redovisas till EU-kommissionen som i sin tur ska kunna begära ändringar i de nationella planerna. Medlemsländerna kan samarbeta enligt förslaget, men ingen export av kärnavfall får ske till länder utanför EU. Allmänheten ska också tillförsäkras en rätt att delta i beslutsfattandet kring dessa frågor.

Förslagets riktlinjer har uppseendeväckande stor samstämmighet med det arbete inom området, som bedrivits i Sverige i 30 år. En bred samsyn råder bland forskare och internationella organisationer (bl.a. IAEA) om att en djup geologisk förvaring är att föredra vid slutförvaring av kärnavfall. I nuläget innehåller förslaget dock inget som ställer krav på en framtida möjlighet till återvinning av slutförvarat kärnbränsle. Med tanke på Gen IV-teknikens pågående utveckling är en sådan komplettering att föredra.

VfK/Bengt


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0