Elbrist i vinter

Idag fick vi höra av VD för Svensk Energi, att risken för elbrist i vinter inte är försumbar. Det är bristen på tillgänglig effekt i våra kraftverk som gör att det mycket väl kan bli tal om bortkoppling av abonnenter om det blir några riktigt kalla vinterdagar. Ett av skälen till effektbristen är att import av elkraft från Ryssland sannolikt inte blir möjlig på grund av deras egna ökande elbehov.
Svaret på detta problem är utbyggnad av nya kraftverk och här duger inte vindkraft eftersom denna aldrig kan tillgodoräknas som effektreserv.
Kanske är det dags att överväga en ny kärnreaktor i Sverige liksom man redan förstått att göra i Finland.
VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Kärnkraften och Miljön

Dagens största miljöfråga gäller vårt framtida klimat. Hotet från en ökande växthuseffekt har varit känt sedan flera årtionden, men först det senaste året har politiker och journalister börjat reagera. Trots Kyotoavtalets höga mål om minskade utsläpp av växthusgaser, har dessa ändå globalt ökat. Framtiden för våra barn och barnbarn kan nu vara direkt beroende av vår, din och min, förmåga att ändra på denna utveckling. I första hand gäller detta utsläppen av växthusgasen koldioxid från användningen av fossila bränslen som kol, olja och fossilgas.

Vi måste alla efter bästa förmåga medverka till att användningen av fossila bränsle minskar. Detta måste ske nu! Klimatförändringarna är redan påtagliga på många ställen i världen. Redan med dagens koldioxid i atmosfären kommer den globala uppvärmning att fortsätta under lång tid. Därför får ingen väg till förändring försummas.

Det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att ge Ditt bidrag är att bejaka användningen av kärnkraften i Sverige.
En avveckling av kärnkraften skulle i ett slag näst intill fördubbla de svenska utsläppen av koldioxid. Misstaget att stänga reaktorerna i Barsebäck har medfört att utsläppen i Nordeuropa har ökat med mer än tio miljoner ton per år - låt oss inte upprepa denna fadäs.

VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Välkommen till Västeråsare för Kärnkraft

Detta är en ny blogg som kommer att behandla, kommentera och diskutera energipolitiken i Sverige och vår omedelbara omgivning. Just nu gör jag bara ett test för att kontrollera funktionaliteten.
Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

RSS 2.0