Framsteg i Finland

Finska Fennovoima koncentrerar sig nu på två alternativ av reaktortyp inför upphandlingen av sitt kommande reaktorprojekt. Dessa är Toshibas kokarreaktor ABWR och Arevas tryckvattenreaktorn EPR. Fennovoima har redan godkänt tillstånd att bygga en ny reaktor i Finland och man väljer mellan två förläggningsplatser på landets västkust, Simo och Pyhajoki. Båda uppfyller kraven från såväl miljöpåverkan som lokal opinion, och val av plats beräknas ske nästa år.

Ett 'technical development agreement', som ska säkerställa att den kommande reaktorn uppfyller såväl finska säkerhetskrav som beställarens egna tekniska villkor, har tecknats med de båda utvalda leverantörerna. En EPR är redan under byggnad hos TVO i Olkiluoto.

Det förväntas att slutligt val av leverantör ska ske år 2012, då Fennovoima också räknar med att kunna få byggnadstillstånd för den valda reaktortypen. Enligt projektplanen ska anläggningen vara klar att koppla in till elnätet år 2020.

VfK/Bengt

 

 

 


Framsteg för AP1000

En federal granskningpanel, som är rådgivande till amerikanska kärnkraftmyndigheten, USNRC, har gjort en säkerhetsgranskning av Westinghouse` reaktor typ AP1000 och givit omdömet att den är säker att bygga och driva. Beslutet är villkorat av att kompletterande analyser visar att en reaktoranläggning klara en påflygning med ett stort flygplan och separata kylningsbortfall. NRC väntas fälla det slutliga avgörandet i början av nästa år.

Panelens omdöme är ett viktigt steg framåt för AP1000. Amerikanska kraftbolag har redan valt denna reaktortyp som förstahandsalternativ för sju nya kärnkraftverk i Alabama, Florida, Georgia, North Carolina och South Carolina.

VfK/Bengt


Gen IV-tekniken i Europa

Vid en konferens nyligen i Bryssel öppnades The European Sustainable Nuclear Industry Initiative (ESNII) i syfte att utveckla den nya generationen reaktorer som ska hjälpa EU-länderna att klara uppställda klimatmål. Initiativet är en del av den plan som antagits för att koordinera forskning mellan industri och institutioner och ge Europa en ledande ställning inom kärntekniken. 

Planen för klimatpolitiska åtgärder har målet att till år 2020 minska CO2-utsläppen med 20 procent och öka andelen förnybar energi med 20 procent, men också utveckla kärnteknikens användning i energimixen. I detta ingår ett program för utveckling av Gen IV-teknik för effektivisering av uranets användning som energiråvara och avsevärd minskning av restprodukter till slutförvaring.

Av en press release från konferensen framgår följande planering för projektet:
"ESNII is now preparing to move forward with the development of three fast nuclear reactor technologies. ASTRID is a prototype sodium fast reactor, to be coupled to the electricity grid by 2020 in France, with an expected 600 Megawatts. The project led by the French government builds on existing experience and is the product of a collaboration between French industry and the Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), and European industry is invited to join. Meanwhile, the lead fast reactor programme builds on MYRRHA, a technology pilot plant being developed in Belgium, quickly followed by a demonstration reactor named ALFRED, scheduled to enter into operation in 2025, then by a prototype expected in 2035. The third development, ALLEGRO, is to be a gas-cooled fast reactor (GFR) with a thermal capacity in the range 50-80 MW, scheduled to be operational by 2025 in Central Europe."

VfK/Bengt


Areva bygger i Indien

Vid franske presidenten Sarkozys besök i Indien underteckandes på måndagen ett avtal mellan de båda länderna om uppförande av två kärnreaktorer i Indien. Franska Areva SA ska bygga två reaktorer av typen EPR, med vardera en effekt på 1650 MWe. Förläggningsorten blir Jaitapur i västra delen av landet. Kontraktet beräknas vara värt 9,3 mrd USD.

Det nu tecknade avtalet gäller de två första av totalt 20 reaktorer som Indien vill bygga för att möta ett snabbt ökande elbehov. Flera andra länders regeringar - bland annat USA och England - har redan hört av sig med intresse för att ta del av den begynnande lukrativa marknaden, men de stora kraftverksleverantörerna har varit tveksamma om risknivån på affärer i Indien.
 
VfK/Bengt


RSS 2.0