Kärnkraft för framtiden

Så här efter sommarens alla pessimistiska, politiska uttalanden om kärnkraften, kan följande tabell vara en tröst för ett tigerhjärta:

BÅA

COUNTRY 

NUCLEAR ELECTRICITY GENERATION 2009 

REACTORS OPERABLE  

REACTORS UNDER CONSTRUCTION  

REACTORS PLANNED  

REACTORS PROPOSED  

 

 

 

 

 

 

 

(Click name for

1 Aug 2010 

1 Aug 2010 

 Aug 2010 

 Aug 2010 

 

Country Profile) 

billion kWh 

% e 

No. 

MWe 

No. 

MWe 

No. 

MWe 

No. 

MWe 

 

Argentina 

7.6 

7.0 

2 

935 

1 

692 

2 

767 

1 

740 

 

Armenia 

2.3 

45 

1 

376 

0 

0 

1 

1060 

 

 

 

Bangladesh 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2000 

 

Belarus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2000 

2 

2000 

 

Belgium 

45 

51.7 

7 

5943 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Brazil 

12.2 

3.0 

2 

1901 

 1 

1270 

0 

4 

4000 

 

Bulgaria 

14.2 

35.9 

2 

1906 

0 

0 

2 

1900 

0 

0 

 

Canada 

85.3 

14.8 

18 

12679 

2 

1500 

4 

4400 

3 

3800 

 

China 

65.7 

1.9 

12 

9624 

24 

26550 

33 

37450 

120 

120000 

 

Czech Republic 

25.7 

33.8 

6 

3686 

0 

0 

2 

2400 

1

1200 

 
 

Egypt 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1000 

1 

1000 

 

Finland 

22.6 

32.9 

4 

2721 

1 

1600 

0 

0 

3000 

 

France 

391.7 

75.2 

58 

63236 

1 

1630 

1 

1630 

1 

1630 

 

Germany 

127.7 

26.1 

17 

20339 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Hungary 

14.3 

43 

4 

1880 

0 

0 

0 

0 

2 

2200 

 

India 

14.8 

2.2 

19 

4183 

4 

2572 

20 

16740 

40 

49000 

 

Indonesia 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2000 

4 

4000 

 

Iran 

0 

0 

0 

0 

1 

915 

2 

1900 

1 

300 

 

Israel 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1200 

 

Italy  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

17000 

 

Japan 

263.1 

28.9 

55 

47348 

2 

2756 

12 

16532 

1 

1300 

 

Jordan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1000 

 

 

 
 
 

Kazakhstan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

600 

2 

600 

 

Korea DPR (North) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1

950 

 

Korea RO (South) 

141.1 

34.8 

20 

17716 

6 

6700 

6 

8190 

0 

0 

 

Lithuania 

10.0 

76.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3400 

 

Malaysia 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1200 

 
 

Mexico 

10.1 

4.8 

2 

1310 

0 

0 

0 

0 

2 

2000 

 

Netherlands 

4.0 

3.7 

1 

485 

0 

0 

0 

0 

1

1000 

 
 

Pakistan 

2.6 

2.7 

2 

400 

1 

300 

2 

600 

2 

2000 

 

 Poland 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6000 

0 

0 

 

Romania 

10.8 

20.6 

2 

1310 

0 

0 

2 

1310 

1 

655 

 

Russia 

152.8 

17.8 

32 

23084 

10 

8960 

14 

16000 

30 

28000 

 

Slovakia 

13.1 

53.5 

4 

1760 

2 

840 

0 

0 

1 

1200 

 

Slovenia 

5.5 

37.9 

1 

696 

0 

0 

0 

0 

1 

1000 

 

South Africa 

11.6 

4.8 

2 

1842 

0 

0 

3 

3565 

24 

4000 

 

Spain 

50.6 

17.5 

8 

7448 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Sweden 

50.0 

34.7 

10 

9399 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Switzerland 

26.3 

39.5 

5 

3252 

0 

0 

0 

0 

3 

4000 

 

Thailand 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2000 

4 

4000 

 

Turkey 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4

4800 

4 

5600 

 
 

Ukraine 

77.9 

48.6 

15 

13168 

0 

0 

2 

1900 

20 

27000 

 

UAE   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5600 

10 

14400 

 

United Kingdom 

62.9 

17.9 

19 

11035 

0 

0 

4 

6600 

6 

8600 

 

USA 

798.7 

20.2 

104 

101216 

1 

1180 

9 

11800 

22 

31000 

 

Vietnam 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4

4000 

10 

11000 

 
 

WORLD** 

2560 

14 

440 

375,805 

59 

60,065 

149 

163,744 

344

365,125 

 
 

Källa: World nuclear association

65 år sedan Hiroshima

Följande är ett citat från Carl Bildts blogg - och ett viktigt sådant, som VfK inte har någon svårighet att instämma i:

"I dag är det 65 år sedan en atombomb fälldes över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare fälldes ytterligare en bomb över Nagasaki. Man räknar med att ca 200 000 människor dog i de två attackerna. Japans ovillkorliga kapitulation följde.

Att det gått 65 år utan att kärnvapen kommit till användning i någon konflikt måste ses som en framgång, men den långsiktigt enda vägen att garantera att så fortsatt blir fallet är att börja arbetet på att eliminera dessa vapen totalt. I USA:s senat diskuteras just nu ratificeringen av det nya avtalet om ytterligare reduktioner av USA:s och Rysslands strategiska arsenaler, men därefter är det viktigt att man är beredd att gå vidare på den vägen.

Från svensk sida – tillsammans med Polen – har vi ju speciellt pekat på betydelsen av snabba och stora reduktioner också av s k taktiska kärnvapen. De finns huvudsakligen i Europa, och till en del i vårt omedelbara närområde. Men just nu är det självfallet arbetet för att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen som står i centrum.

Om det har jag skrivit och talat åtskilligt – i aktiviteter inom ramen för Global Zero, på den stora icke-spridningskonferensen i FN i New York och på Nuclear Security Summit i Washington. Omedelbart efter valet planeras ett nytt möte i New York för att ytterligare intensifiera detta arbete. Jag hoppas att kunna vara där då för att fortsätta våra insatser."

VfK/Bengt


RSS 2.0