Svenska uranfyndigheter

I dagspressen har på senaste tiden funnits uppgifter om stora svenska uranfyndigheter. Det är det australiska gruvföretaget Aura Energy som uppger att uranfyndigheterna runt bland annat jämtländska Myrviken är bland de tio största i världen. Nyligen publicerat resultaten från undersökningar visar uranfyndigheter på runt 140 000 ton. Resultaten säges tyda på att fyndigheten kan vara mycket större än man hittills anat.

Det är emellertid viktigt att ha rätt perspektiv på fyndigheterna. De analyserade proverna visar att de norrländska malmerna i allt väsentligt är lågvärdiga med uranhalt under 500 ppm. Man kan jämföra med uranfyndigheterna i Billingen i Västergötland, också betraktade som en av världens största urantillgångar på beräknat 300 000 ton, men med en uranhalt i malmen på ca 300 ppm.

De bästa uranmalmerna som idag bryts i Canada och Australien har 30 - 50 gånger högre uranhalt i malmen, så det lär nog dröja ett tag innan uranbrytning i Sverige blir ekonomiskt hållbar.

VfK/Bengt


Tredubblad kärnkraft till år 2050?

Enligt en nyligen publicerad rapport från IEA och OECD/NEA beräknas kärnkraften svara för 25 av den globala elförsörjningen år 2050. Detta ser man också som en förutsättning för att målet om en 50-procentig minskning av CO2-utsläppen till år 2050 ska kunna uppnås.

Idag svarar kärnkraften för 14 procent av elförsörjningen och för att klara den gjorda prognosen måste nuvarande installerad effekt tredubblas. Detta kräver också en aktiv insats för att övervinna den tveksamhet som fortfarande finns bland allmänhet och inom politiska och finasiella kretsar.

VfK/Bengt

 


Ny kärnkraft i Finland godkänd

Den 1 juli röstade den finska riksdagen med en klar majoritet för att ge TVO och Fennovoima tillstånd att bygga två nya reaktorer i Finland. Därmed är regeringens "principbeslut" från april i år ratificerat. Riksdagen godkände också att Posiva bygger en utvidgad anläggning för förvaring av använt kärnbränsle i Eurajoki.

TVOs planer för Olkiluoto är nu att fyra reaktorer år 2020 tillsammans ska producera 4 600 MWe. Fennovoima avser att i början av nästa år fatta beslut om förläggning och storlek av deras första reaktor. Förläggningort blir Simo eller Pyhajoki och effekten planeras ligga någonstans inom området 1 500 - 2 500 MWe. Även denna reaktor planeras vara i drift år 2020.

Besluten i den finska riksdagen ger nu ytterligare tecken på en ökande politisk preferens för kärnkraft i Europa. Det planerade antalet nya reaktorer i Europa är nu uppe i 30 stycken.

VfK/Bengt


 


RSS 2.0