EUs ambitiösa energipolitik

Eu-kommissionen lägger nu fram ett förslag till riktlinjer för energi- och klimatpolitiken för de närmaste tio åren. Huvudmomenten i denna är att
- energianvändningen ska effektiviseras med 20 %,
- koldioxidutsläppen ska minskas med 20 % till år 2020,
- andelen förnybar energi ska öka från 8,5 % idag till 20 % år 2020,
- andelen biobränsle för fordonsdrift ska öka från drygt 1 % idag till 10 % år 2020.
Målen kommer att kvoteras på de olika medlemsländerna som sedan var och ett får bestämma sätten, efter sina respektive förutsättningar, att uppnå dessa. Målet om fordonsbränslen ska dock gälla för alla EU-länderna.

Kommissionen räknar med att medlemsländerna ska kunna minska användningen av fossila bränslen med 200 - 300 miljoner ton och minska utsläppen av koldioxid med 600 - 900 miljoner ton. För detta beräknas en omställningskostnad på 13 - 18 miljarder euro. Marknaden för förnybar energi beräknas år 2016 omsätta ca 150 miljarder euro.

Hur dessa ambitioner ska kunna uppfyllas, speciellt i det tätbefolkade Centraleuropa, återstår att se. Ingenstans i kommissionens förslag nämns något om hur kärnkraften skulle kunna bidra till reduktion av koldioxidutsläppen. Av det vi hittills sett av användningen av förnybar energi, tyder allt på att Europas energianvändning kommer att dra ökade kostnader. Därmed försämras Europas industriella konkurrenskraft, främst gentemot Asiens nya tigerekonomier. Det är inte rimligt att dessa länder fortsättningsvis ska kunna hänvisa till u-landsstatus för att få lindrigare villkor vad gäller klimatpolitiken.

Enligt planen ska central beslut tas våren 2008, varefter respektive land har att vidta sina åtgärder.

VfK/Bengt

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0