Kärnkraftens come-back påbörjad

Enligt en nyligen släppt IAEA-rapport kan den globala utbyggnaden av kärnkraft komma att vara fördubblad till år 2030. Enligt de senaste bedömningarna kommer minst 100 000 MWe att byggas fram till dess. Minimialternativet i prognosen förutsätter att alla anläggningar som nu är under byggnad eller planering färdigställs och att aviserad avveckling av reaktorer fullföljs. Högalternativet bygger på planer som offentliggjorts av regeringar eller företag som långsiktiga planer för kärnkraftens utbyggnad samt potentiell utbyggnad bl a för att möta hotande klimatförändringar.

För lågalternativet tror IAEA att genereringskapaciteten ökar från nuvarande 370 000 MWe till 473 000 MWe år 2030. I högalternativet är prognosen istället 748 000 MWe år 2030. I 2007 års bedömning var motsvarande värden 447 000 MWe resp 691 000 MWe. De faktorer som ökar intresset för kärnkraften är främst ökade priser på fossilgas och kol samt försörjningstrygghet och miljöpåverkan.
 

I högalternativet har IAEA prognosticerat en årlig tillväxt i den globala elgenereringen med 3,2 %, medan lågalternativet motsvarar årlig tillväxt på 1,9 % samt att kärnkraftens andel där sjunker till 12,5 % år 2030. Mellan 2007 och 2008 var tillväxten 4,8 % medan kärnkraftens andel sjönk till 14 % från en stabil andel på 16 - 17 % åren  1986 till 2005. I framtiden finns det dock, enligt IAEA, incitament från Kyoto-protokollet och det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter för att satsa på CO2-låg elproduktion med kärnkraft eller förnybara alternativ. Den totala bränslecykeln för kärnkraft - inklusive bränsleframställning, reaktorers uppförande och drift samt avfallshantering - medför endast utsläpp av 3 - 24 gram koldioxid per kWh, vilket är likvärdigt med vatten- eller vindkraft och väsentligt skilt från fossila bränslen.
 

World Nuclear Association har i en nyligen utkommen rapport över utvecklingen fram till år 2100 givit en pessimistisk och en optimistisk prognos för kärnkraftsutbyggnaden som bygger på enskilda länders nationella prognoser. Låg- och högscenarierna i denna rapport är för år 2030: 552 resp 1203 GWe, år 2060 1136 resp 3488 GWe. För nästa sekelskifte har angetts en maximal utbyggnad av kärnkraft till 11000 GWe. Det senare skulle motsvara en 30-faldig ökning från dagens nivå vilket ur uranförsörjningssynpunkt torde kräva i huvudsak annan teknik än dagens termiska reaktorer.

Vfk/BengtKommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0