Européernas syn på kärnkraften

EU-kommissionen har genomfört en s k Eurobarometer om EU-medborgarnas syn på kärnkraften. Barometrar görs regelbundet om olika ämnen för att stärka kommissionens beslutsunderlag.

Svenskar och finländare visar sig mest positiva till kärnkraften och anser att kärnkraft spelar en viktig roll i kampen mot global uppvärmning. Nio av tio svenskar anser att kärnkraft kan minska beroendet av importerat bränsle, medan till exempel österrikarna har mer delade uppfattningar i den här frågan.

Sverige tillhör också de åtta länder av 27 som anser att riskerna med kärnkraftverk är överdrivna. Danmark, Storbritannien och Ungern är exempel på länder som delar den här uppfattningen.

Den allmänna opinionen i EU accepterar kärnkraften till viss del om den används som medel för att minska energiberoendet. De som är negativt inställda till kärnkraften anger riskerna med den som främsta orsak, men även att kärnkraft upplevs som en hotfull snarare än som en neutral energikälla.

Trots att de flesta som tillfrågades i undersökningen är överens om att riskerna är underskattade, har antalet människor som delar den uppfattningen inte ökat sedan 2006. Européerna är mycket medvetna om vikten av säkerhet och skydd kopplade till kärnkraften, men de flesta anser sig ha för lite kännedom om riskerna. Den största informationskällan är massmedia, men informationen är otillräcklig, anser de flesta. Majoriteten av de intervjuade stöder en gemensam europeisk lagstiftning för hantering av kärnavfall.

VfK/Bengt

Källa: EU i Sverige


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0